Понеделник, Сряда и Петък
                  13:00 - 17:00
       Вторник и Четвъртък
  08:30-12:30 и 14:00-16:00
телефон
+359 888 547 431
7200, гр. Търговище
ул. Спиридон Грамадов 30

Проверка на резултати!

Как да си запишем час?

Рентген

Image

CBCT дава точна информация за интраосални лезии. Показва в каква степен са засегнати компактната и спонгиозна кост от тях или от процеси с мекотъканна локализация. Методиката позволява още : визуализация и измерване отстоянието на мандибуларен и инцизивен канал от вътрекостни формации; представя промени в костните структури на ТМС; доказва патологични промени в носните и околоносните кухини; визуализира палато-вестибуларното разположение на ретенирани зъби и др.В зависимост от диагностичната задача, образът може да бъде представен послойно (срезове с дебелина до 0.09 мм) в аксиалната, коронарната и сагитална равнини (MPR), триизмерно реконструиран (Volume Rendering, 3D imaging), или обработен с алгоритми за изобразяване – като MIP, MinIP.

CBCT се използва за диагностика в

Детска дентална медицина и ортодонтия

Терапевтичната дентална медицина

Орална хирургия

Имплантология

За нас

Дигитален рентгенов кабинет е създаден през 2019 година. Неговата мисия е да направи качественото рентгеново изследване достъпно за област Търговище . Като лекари по дентална медицина с опит повече от 25 години ( от 1994 година) , за нас е факт необходимостта от правилна рентгенова диагностика. Така се зароди идеята за съвременна апаратура в град Търговище, която да позволи поставянето на екзактна диагноза в денталната медицина....

Галерия

owlsdent logo
Ние виждаме това,
което човешкото око не може.
© Copyright 2024 owlsdent. Всички права запазени.